Przybysze w Görlitz

W Görlitz żyją tymczasowo przybysze z różnym statusem. Można ich podzielić na 4 grupy: Ludzie w ośrodkach tymczasowego zakwaterowania, ludzie w postępowaniu w sprawach azylu, ludzie z statusem asylu lub zezwoleniem na pobyt i nieltni bez toważystwa. Wielkość osobnych grup i rodzaj zakwaterowania i opieki społecznej moze państwo pobrać z tabeli poniżej. (Stan 2016)

Ludzie z ośradka tymczasowego zakwaterowania (EAE)

(Saksonia) 

- przejściowo w Görlitz 

- z EAE przy lotnisku ( do 230 miesc) 

- EAE przy autostradzie (do 50 miejsc, kompetancja okręg) dla ludzi z obowiązkiem wyjazdu


tymczasowo 35 zajętych  miejsc

Ludzie w postępowaniu w sprawie azylu

(miasto Görlitz)

- rodziny które są zakwaterowane decentralistycznie

- żyją w mieskaniach z minimalnym wyposażeniem wynajętych przes okręg 

- opieka przes DRK i ASB w czasie postępowania


162 rodziny z 697 osobami

ludzie z statusem asylu lub zezwoleniem na pobyt 

(miasto Görlitz)

- z otrzymaniem statusu bez dalszej opieki 

- kurs intergracyjny (niemiecki) ijest obowiązowy


250 osób

nieltni bez toważystw

- 4 podmioty (Diakonie, ASB, Caritas, StattRand)


73 nieletnich


Uciekinerzy przybywają do Görlitz z wielu różnych krajów. Najwięcej ucieka z Syri, Albani i Afganistanu. Następująca tabela pokazuje podział asylantów na kraje pochodzenia. Poza tym tabela zawiera liczbę dorosłych i dzieci z rónych kategori wiekowch dla każdego państwa. (Stan 2016)

narodowość rodziny Osoby razem dorośli dzieci 0-2 lat dzieci 3-5 lat dzieci 6-9 lat dzieci 10-18 lat
Libia LBY
6 19 10 3 3 3
Albania ALB 26 93 51 10 8 12 12
Czeczenia RUS 4 21 7 2 4 5 3
Maroko MAR  3 7 5 0 1 1
Indie IND 6 20 12 2 1 2 3

Syria SYR

66 309  138 37 39 41 53
Bośnia i Hercegowina BIH  1 5 2 0 1 2 0
Macedonia MKD 0
Kosowo KOS  12 59 26 3 5 9 14
Serbia SRB 2 9 4 1 3 1 0
Liban LBN 2 9 3 0 1 5
Gruzja GEO 1 2 1 1 0
Irak IRQ 9 36 19 3 4 4 6
Afganistan AFG 20 91 44 8 3 12 24
Iran IRN 2 7 4 1 2 0
XXA 1 6 2 0 1 1
Pozostałe aziatyckie państwa 1 4 2 0 1 1 0
razem 162 697 330 71 74 95 124

Ogólnie w mieście Görlitz żyją 4498 osób pochodzenia zagranicznego. Naj wiecej (2639 osób) pochodzi z polski, następująco z Syri (491 osób) i Afganistan (102 osoby) (Stan marzec 2016)

66 budynków w Görlitz zamieszkałe przez 161 rodzin 

Opiekun społeczny:

DRK:  odpowiedzialny za 68 rodzin (283 osób)

ASB:  odpowiedzianly za 94 rodiny (415 osób)